Klub 100 Honorowych Kibiców Polonii Tychy

klub 100 tłoCel:
Pozyskanie małych sponsorów przynoszących stałe, miesięczne wpływy.

Dla Kogo:
Oferta dedykowana jest dla:
– małych i mikro przedsiębiorców,
– osób prywatnych
– wszystkich tych, którzy zainteresowani są wsparciem Polonii Tychy i ukończyli już 18 rok życia.

Zobowiązania Członków „Klubu 100”:
Każdy klubowicz zobowiązany będzie, po podpisaniu deklaracji, do wpłacania minimum 30 zł miesięcznie na konto Polonii Tychy. Po podpisaniu umowy osoba fizyczna/osoba prawna zyskuje miano Honorowego kibica Polonii Tychy.
Do Klubu 100 można zapisać się zawsze i zawsze, bez konsekwencji się z niego wypisać. Honorowy Kibic traci wtedy jedynie możliwość posługiwania się tym tytułem, jego logo/imię i nazwisko znika ze ściany oraz traci przyznane mu przywileje.

Korzyści dla uczestników:
Główną korzyścią z bycia w Klubie 100 Polonii Tychy jest prestiż związany z możliwością nazywania siebie „Honorowym Kibicem” Polonii Tychy. Na głównej stronie internetowej umieszczona zostanie specjalna zakładka w której wymienieni będą wszyscy członkowie Klubu ( logo firmy, bądź imię i nazwisko). Każdy członek Klubu 100 zapraszany będzie na imprezy organizowane przez Polonię. Członkowie Klubu mogą liczyć na zniżki u naszych partnerów biznesowych. Przedsiębiorcy będą również mogli liczyć na obniżone ceny świadczeń reklamowych.

Jak dołączyć do Klubu 100?

1. Członkiem „Klubu 100 „Polonii” Tychy , zostaje osoba która wypełni i podpisze deklarację dobrowolnego przystąpienia do Klubu 100 dostępną na stronie oficjalnej Klubu www.poloniatychy.info lub w siedzibie Klubu. Wypełnioną deklarację należy dostarczyć lub wysłać skan dokumentu na adres poloniatychy.info  z dopiskiem „Klub 100”.

2. Wpłaty należy dokonać  na konto : 32 10202528 0000 0102 0282 2716 prowadzonym przez PKO BP, z koniecznym dopiskiem : „Klub 100 – imię i nazwisko/nazwa podmiotu” do 10 dnia każdego miesiąca.

3. Warunkiem uzyskania pełnego „Członkostwa Klubu 100” jest wpłata w wysokości minimum 30,00 zł w terminie, przez minimum 3 miesiące zadeklarowanych składek.

3. Zarząd Klubu jako organizator Klubu 100 zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia danej osoby na członka Klubu 100 bez konieczności uzasadnienia.

4. Obecni sponsorzy klubu którzy wpłacają minimum 30,00 zł miesięcznie, mogą zgłosić również akces na Członka Klubu 100 składając pisemnie deklarację przystąpienia.

Wszelkie pytania dotyczące funkcjonowania i zapisów do Klubu 100 prosimy kierować pod adres mailowy: d.kolodziejczyk89@gmail.com

 


Kibicują z nami:

1. Urszula Lisińska

2. Piotr Drzyzga