Od 1 września ujednolicenie składek członkowskich!

W związku z wprowadzeniem systemu Sport BM (więcej informacji tutaj) oraz stałym rozwojem naszej społeczności od 1 września 2017 następuje ujednolicenie składek członkowskich w grupach młodzieżowych Polonii GKS Tychy.

Uchwałą Zarządu z dniem 1 września składka członkowska w klubie w dalszym ciągu wynosi 80 zł miesięcznie.

Dla grup młodzieżowych:

  • Skrzaty (2010 i młodsze)
  • Żaki (2009 i młodsze)
  • Orliki (2006 i młodsze)
  • Młodziki oraz Juniorki Młodsze (2002 i młodsze)

Ważne:

  • W przypadku udziału 2 dzieci w zajęciach realizowanych przez nasz klub składka za 2 dzieci wynosi 100 zł
  • W przypadku, gdy rodzeństwo zawodniczki jest członkiem innego Klubu Sportowego Składka pozostaje w wysokości 80 zł ( dotychczas wynosiła ona 40 zł)
  • Dla zawodniczek z grupy seniorek (2001 i starsze) składka członkowska pozostaje w wysokości 40 zł
  • W przypadkach losowych, trudnej sytuacji materialnej rodziny, dalszej odległosci od miejsca zamieszkania itd. zarząd Klubu zastrzega sobie możliwość zniesienia składki( całej lub cześciowo) dla członkini Klubu na wniosek opiekuna

więcej na temat składek: TUTAJ