Składki Członkowskie

Przypominamy, że nasze stowarzyszenie w 70% finansuje swoje działania dzięki składkom członkowskim członków stowarzyszenia. Jest nas już blisko 100 osób, wielki kapitał ludzki, ale i też dużo pracy księgowo- organizacyjnej z tym związanej. Dlatego właśnie prosimy o systematyczne wpłacanie składek do 15 dnia każdego miesiąca!

Pod koniec każdego miesiąca do osób, które nie dokonały wpłat zostanie wysłany SMS ponaglający, a w skrajnych wypadkach, zawodnik, zawodniczka, która nie ma uregulowanych wpłat nie będzie uczestniczyć w zajęciach.

W tej chwili budżet Klubu jest domykany na miarę potrzeb naszej społeczności. i dlatego liczymy na sumienność członków stowarzyszenia.  Pozwala nam to płacić systematycznie trenerom za wykonaną pracę, za wynajem sal gimnastycznych. W Polonii Tychy realizujemy  nasze dwa najważniejsze projekty, czyli Szkolenie dzieci i młodzieży oraz Przygotowanie i udział naszych zawodniczek w rozgrywkach ligowych.

Naszym priorytetem jest stwarzanie optymalnych warunków dla rozwoju naszych uczestników projektów i dlatego okres jesienno-zimowy większość drużyn spędza na halach, grupy są max 12 osobowe, bierzemy udział w rozgrywkach wojewódzkich oraz festynach integracyjnych.  Zajęcia prowadzą wykwalifikowani trenerzy z pasją i zaangażowaniem. Te wszystkie czynniki dają razem jakość, która jest dla nas priorytetem.

Liczymy na wyrozumiałość, dyscyplinę oraz wsparcie naszych działań. Sugerujemy wykorzystać opcję „stała wpłata” jaka jest dostępna we wszystkich bankach. Dodatkowo zapraszamy do wstąpienia do Klubu 100 oraz zakupu koszulek kibica.

Ze sportowym pozdrowieniem

Prezes Zarządu KKS Dawid Kołodziejczyk

Odnośniki:

 

Składkę członkowską należy wpłacać do 15 dnia każdego miesiąca na konto Klubu z dopiskiem:

Imię i Nazwisko oraz rocznik zawodnika. np.:

Janina Kowalska, składka za „miesiąc”

Składka członkowska wynosi:

  • Jedno dziecko 100 zł miesięcznie
  • dwójka dzieci 150 zł miesięcznie

W razie sytuacji losowych, trudnych sytuacji materialnych zarząd KKS jest gotowy zmienić indywidualnie warunki członkostwa.

Zawodnik, zawodniczka, która decyduje się na uczestniczenie w zajęciach pod szyldem Polonii Tychy przez miesiąc ma możliwość uczestniczenia w darmowym okresie próbnym.

Po okresie próbnym rodzice dziecka są zobowiązani do podpisania deklaracji członkowskiej KKS Polonia Tychy, która jest dostępna w zakładce Strefa rodzica => do pobrania

Składka obowiązuje przez 12 miesięcy w roku niezależnie od ilości zajęć treningowych w danym miesiącu, jest ona wkładem własnym zawodnika w rozwój klubu. Składka Członkowska jest dopełnieniem całości budżetu klubu, jest to składka za członkostwo, pozwala ona na prowadzenie podstawowych zajęć sportowych, opłat za halę sportową w okresie zimowym, sprzęt, księgowość, biuro, podatki i utrzymanie kadry trenerskiej. W celu regularnego opłacania składek proponujemy wykonać stałe zlecenie w swoim banku co ułatwi sprawne i terminowe wpłaty.

Kobiecy Klub Sportowy Polonia Tychy

ul. Owczarska 27

43-100 Tychy
NIP 646-289-07-35,
REGON 241637972

Darowizny oraz Piłka Nożna:
Nr. konta: PKO BP odział nr II Tychy 32 10202528 0000 0102 0282 2716