Ladies Żaki

2009 i młodsze

Treningi:

Poniedziałek 17:30 Edukacji 21 ZSS8

Piątek 17:00 Edukacji 21 ZSS8